Numer wpisu:5747

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:06/11/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 23172/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Józef Ruciński, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Bałaga, Piotr Kosiec - Drimer S.C. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep internetowy Drimer.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót