Numer wpisu:4495

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 152/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczechura - Microstudio

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy waga (faktyczna lub objętościowa) była niezgodna z zadeklarowaną"

Branża:Inne usługi


Powrót