Numer wpisu:5124

Data wpisu:08/05/2013

Data wydania wyroku:05/29/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3105/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Artis Nieruchomości sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy prowizję w przypadku sprzedaży oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Przedsiębiorcę, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta"

Branża:Nieruchomości


Powrót