Numer wpisu:4517

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:01/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1886/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris"

Oznaczenie pozwanego:Dorota Kołpak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Kwota zwracana klientowi na konto to kwota za towar. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeżeli klient zwracając towar korzystał z promocji "Wysyłka za darmo" to w dokumencie korygującym zostanie doliczony koszt wysyłki wg obowiązującego cennika kosztów wysyłki. Kwota zwrotu na konto zostanie pomniejszona o koszty wysyłki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót