Numer wpisu:5806

Data wpisu:09/11/2014

Data wydania wyroku:07/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 13548/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (...) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (...)"

Branża:Nieruchomości


Powrót