Numer wpisu:4577

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:02/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3304/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Paweł Krzyk

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót