Numer wpisu:4709

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:02/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3637/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:MDI sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) ważne przyczyny (...) marketingowe (...) " (§ 9 ust. 2 regulaminu)"

Branża:Inne usługi


Powrót