Numer wpisu:5593

Data wpisu:03/25/2014

Data wydania wyroku:01/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 12070/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Krystian Olszak, Przemysław Ryś - WITTMAN NIERUCHOMOŚCI s.c. z siedzibą w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci w terminie należnego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić to wynagrodzenie niezależnie na stosunek łączący go z tą osobą"

Branża:Nieruchomości


Powrót