Numer wpisu:5777

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 13322/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Piotr Kryjak - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autofinance w Słubicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pozostałe kary umowne; v) inne, niewymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu - 2000 zł"

Branża:Inne usługi


Powrót