Numer wpisu:1300

Data wpisu:01/24/2008

Data wydania wyroku:11/29/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 204/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwa Lexus w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Spółka z o.o. w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Klient musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie ceny jak najszybciej, a najpóźniej na 20 dni przed datą wyjazdu"

Branża:Turystyka


Powrót