Numer wpisu:2460

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:06/25/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 239/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wojciech Nartowski

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rezygnacja z imprezy, na którą wystawione już zostało potwierdzenie rezerwacji/dokumenty podróży, dokonuje się na następujących warunkach:
▪Przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości 20% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji - mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem - biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty."

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 października 2009 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn.akt VI ACa 382/10)

Branża:Turystyka


Powrót