Numer wpisu:4402

Data wpisu:04/03/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3325/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Skład Hurtowy "LUX" Oleńscy spółka jawna w Białymstoku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót