Numer wpisu:5803

Data wpisu:09/11/2014

Data wydania wyroku:06/10/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 17847/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Igor Wagner, Iwar Hausmann, Paweł Pyć, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Władysław Hausmann

Oznaczenie pozwanego:Lilou sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót