Numer wpisu:2153

Data wpisu:02/04/2011

Data wydania wyroku:11/03/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1152/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Anna Voit i Maciej Voit

Oznaczenie pozwanego:Lokaty Budowlane S.A. w Warszawie dawniej Osiedle Poniatowskie sp. z o.o. z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za nieterminowe wpłaty zaliczek Wykonawca będzie naliczać odsetki umowne w wysokości podwójnych odsetek ustawowych. Nieterminowe wpłaty upoważniają wykonawcę do przesunięcia o okres ich opóźnienia, terminu wydania segmentu. Dokonane wpłaty w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na należne odsetki od nieterminowego regulowania ustalonych rat"

Branża:Nieruchomości


Powrót