Numer wpisu:5432

Data wpisu:11/07/2013

Data wydania wyroku:07/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9143/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki spółka jawna w Buku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). Kupujący zachowuje prawo żądania usunięcia niniejszych zgód przez F.H. WOOL STAR sp. j. w każdym czasie"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót