Numer wpisu:4694

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:12/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5442/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Henryk Wieczorek - "Wieczor-Net Sieci Komputerowe Internet"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Firma Wieczor-Net uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2013 r. (VI Wydział Cywilny -sygn. akt VI Acz 681/13)

Branża:Usługi internetowe


Powrót