Numer wpisu:1510

Data wpisu:10/06/2008

Data wydania wyroku:11/28/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 237/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nestin Polska Sp. z o. o. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za wady budynku w przypadku wystąpienia wad jakichkolwiek elementów, które nie były objęte umową, bądź nie były wykonane lub dostarczone przez Dewelopera.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót