Numer wpisu:6063

Data wpisu:05/29/2015

Data wydania wyroku:04/17/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1494/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Biuro Nieruchomości Karmar Karolina Kopka, Marcin Zastempowski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku jeżeli nie nastąpi zawarcie notarialnej umowy przyrzeczonej Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pozostałą część prowizji w dniu kiedy ta umowa powinna zostać zawarta"

Branża:Nieruchomości


Powrót