Numer wpisu:4689

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1915/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Beata Stachnik

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres animalcare.pl wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Animalcare.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót