Numer wpisu:6320

Data wpisu:03/09/2016

Data wydania wyroku:01/12/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 40204/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Konsumentów Bona Fide w Łodzi

Oznaczenie pozwanego:Jarosław Kopeć - METROPOLIA NIERUCHOMOŚCI

Postanowienie uznane za niedozwolone:"...Przedsiębiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do wyszukania nabywcy na ww. nieruchomość za wynagrodzenie w wysokości 2,9% (+VAT) od wartości transakcji"

Branża:Nieruchomości


Powrót