Numer wpisu:4490

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3773/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Olech

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem (...) wyłącznie z winy osób trzecich"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót