Numer wpisu:5115

Data wpisu:08/05/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3941/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Marcin Chorąziak

Oznaczenie pozwanego:Michał Klimczak - MEISTEN

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę)"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót