Numer wpisu:2248

Data wpisu:04/11/2011

Data wydania wyroku:12/20/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 3227/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Damian Seweryn - Biuro Podróży "Piast-Tourist" w Legnicy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W wyjątkowych przypadkach Biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo zmiany programu i zakwaterowania w innych hotelach, pensjonatach względnie ośrodkach wypoczynkowych o równorzędnym lub wyższym standardzie"

Branża:Turystyka


Powrót