Numer wpisu:6166

Data wpisu:10/13/2015

Data wydania wyroku:09/03/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 40201/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Konsumentów Bona Fide w Łodzi

Oznaczenie pozwanego:Barbara Alencewicz-Grędzińska, Paweł Grędziński - STRZECHA s.c. Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Barbara Alencewicz-Grędzińska i Paweł Grędziński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi ..... plus 23% VAT (słownie: ...... plus 23% VAT) ceny przedmiotu sprzedaży"

Branża:Nieruchomości


Powrót