Numer wpisu:5785

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 992/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Krystyna Domańska - "Domańscy Nieruchomości" w Stalowej Woli

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Umowa zostaje zawarta na okres… to jest do dnia… 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na następnych 12 miesięcy"

Branża:Nieruchomości


Powrót