Numer wpisu:4148

Data wpisu:12/21/2012

Data wydania wyroku:06/14/2012

Sygnatura akt:VI ACa 199/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Małgorzata Serafin-Terka

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Wlazło, Justyna Wlazło

Postanowienie uznane za niedozwolone:"1. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku nabycia ww. obiektu przez niego lub osobę, którą poinformował o ww. obiektach zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procenta) wynegocjowanej ceny obiektu. 2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 do powyższej prowizji naliczany jest 22% VAT"

Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 7 listopada 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 2067/10) oddalił powództwo

Branża:Nieruchomości


Powrót