Numer wpisu:3525

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:06/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 354/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Zbigniew Owczarek

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia spółka akcyjna w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku urządzeń zabezpieczających nie stanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 9 lutego 2012 r. sygn. akt. VI ACa 1181/11 - oddala apelację

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót