Numer wpisu:5667

Data wpisu:05/20/2014

Data wydania wyroku:03/27/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 8089/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:AD. Drągowski S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"zleca pośrednictwo (...) za prowizję w wysokości 2,9% wartości nieruchomości (...) powiększoną o 23% podatku VAT"

Branża:Nieruchomości


Powrót