Numer wpisu:3840

Data wpisu:10/17/2012

Data wydania wyroku:06/15/2012

Sygnatura akt:AmC 719/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -"Luxmart" Spółka cywilna

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót