Numer wpisu:4280

Data wpisu:02/22/2013

Data wydania wyroku:08/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 380/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Studio 3 Investment Sp. z o.o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół sporządzony w ten sposób Sprzedający przesyła Kupującemu"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACz 2073/12) zmieniające zaskarżone postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku

Branża:Nieruchomości


Powrót