Numer wpisu:5825

Data wpisu:10/13/2014

Data wydania wyroku:07/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9000/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (...) Zamawiający przekaże informacje uzyskane od Przedsiębiorcy osobom trzecim"

Branża:Nieruchomości


Powrót