Numer wpisu:4443

Data wpisu:04/05/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1251/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stanisław Marek Murzynowski

Oznaczenie pozwanego:"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zmiana regulaminu nie stanowi zmiany warunków umowy" (§ 12 pkt 7 regulaminu)

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót