Numer wpisu:5786

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 992/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Krystyna Domańska - "Domańscy Nieruchomości" w Stalowej Woli

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (...)"

Branża:Nieruchomości


Powrót