Numer wpisu:2225

Data wpisu:03/02/2011

Data wydania wyroku:01/10/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1679/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Lichwierowicz

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Towar zakupiony w Wyprzedaży i Promocji nie podlega zwrotom."

Branża:Inne usługi


Powrót