Numer wpisu:5398

Data wpisu:10/25/2013

Data wydania wyroku:07/01/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8336/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Szymon Jońca

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do (...) oraz przetwarzanie przez sklep oraz (...) swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r."

Branża:Handel elektroniczny


Powrót