Numer wpisu:1324

Data wpisu:02/14/2008

Data wydania wyroku:01/03/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 16/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Hubert Tański

Oznaczenie pozwanego:Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Wiek osoby liczony jest na ostatni dzień roku, na który przypada data urodzenia."

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 r. (Sygn akt VI ACa 348/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót