Numer wpisu:4989

Data wpisu:06/20/2013

Data wydania wyroku:04/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9855/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Kancelaria Krajewska spółka jawna w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego Pośrednika wskazaną i spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej sprawie"

Branża:Nieruchomości


Powrót