Numer wpisu:2570

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:06/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1785/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Józef Mrozowicz, Renata Zubrzycka - Biuro Podróży "Olimp"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Po powrocie do kraju uczestnik może złożyć reklamację na piśmie odnośnie wadliwego wykonania umowy w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia w B.P. "Olimp" - odpowiedź w formie pisemnej winna być udzielona najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania."

Branża:Turystyka


Powrót