Numer wpisu:86

Data wpisu:01/05/2004

Data wydania wyroku:10/29/2003

Sygnatura akt: Sygn akt Amc 45/02

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Invest Bank SA O/Regionalny w Warszawie i Katarzyna Kozłowska,

Oznaczenie pozwanego:PZU SA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie”.

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót