Numer wpisu:5782

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:07/02/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11407/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Kuleczka - GALERIA GPS WOJCIECH KULECZKA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku uszkodzenia opakowania (...) GALERIA GPS zastrzega sobie odliczenie kosztów nowego opakowania towaru (usunięcia szkody)"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót