Numer wpisu:3035

Data wpisu:04/11/2012

Data wydania wyroku:01/18/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 37/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: (...) w pojeździe wprowadzonym nielegalnie na obszar celny Unii Europejskiej tj. wówczas, gdy pojazd nie został dostarczony lub zgłoszony do miejsca kontroli celnej albo w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie podano nieprawdziwe dane, o ile przyczyna tak rozumianej nielegalności nie ustała" (§ 8 ust. 1 pkt 10)

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z nia 3 listopada 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 634/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót