Numer wpisu:4708

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:01/10/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 475/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Kuczyński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty polskiej lub firmy kurierskiej)"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót