Numer wpisu:5146

Data wpisu:08/07/2013

Data wydania wyroku:06/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8598/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Marta Monika Sobczak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót