Numer wpisu:5810

Data wpisu:09/17/2014

Data wydania wyroku:02/11/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11640/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Anro-Trade sp. jawna Eksport-Import R. Walder i T. Walder w Chwaszczyznie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót