Numer wpisu:5272

Data wpisu:09/17/2013

Data wydania wyroku:05/27/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 6586/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron"

Branża:Nieruchomości


Powrót