Numer wpisu:1585

Data wpisu:03/30/2009

Data wydania wyroku:12/06/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 178/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwa Lexus w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%."

Branża:Turystyka


Powrót