Numer wpisu:4179

Data wpisu:01/14/2013

Data wydania wyroku:03/29/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 398/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Monika Możdżyńska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót