Numer wpisu:5742

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:01/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5388/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewelina Konert

Oznaczenie pozwanego:Bee & Free Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej"

Branża:Turystyka


Powrót