Numer wpisu:2542

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:07/05/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1905/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Damptour Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję."

Branża:Turystyka


Powrót