Numer wpisu:3298

Data wpisu:07/03/2012

Data wydania wyroku:02/02/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2061/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:"AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Axa zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 r.(VI Wydział Cywilny - sygn. akt AVI Ca 1007/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót